หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ

$38.95 $52.00 -30%
Item Code: #453217907 :
Availability: In stock
Condition: New

หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ

Available Options:

Color:
Size chart
รายละเอียดสินค้า
หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ
• ได้ตามคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วยหนีไฟ    
   จากอาคารที่ประกอบกิจการ
• ทนความร้อนได้ 800 องศาแซลเซียส กรองควันและก๊าซพิษได้ 15 นาที ได้ตามมาตรฐาน EN 403
  หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ
information