ระบบสปริงเกอร์ ข้อต่อ หัวฉีด

แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

หัวฉีดดับเพลิงชนิดต่างๆ
• หัวฉีดน้ำดับเพลิง ( Protex ) แบบปรับอัตราการไหลของน้ำได้มีทั้งชนิดปรับเป็นฝอยและลำตรงได้
• หัวฉีดโฟมสำหรับใช้ดับเพลิงจำพวกของเหลวติดไฟ ทั้งชนิดที่ใช้ร่วมกับชุดตัวผสมน้ำยาโฟม
  Inductor และชนิดที่มีสายชักโฟมในตัว Self Inductor สามารถใช้ได้กับน้ำยาดับเพลิงโฟมทุกชนิด
• หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบสวมเร็ว สำหรับใช้สวมต่อกับสายดับเพลิงมีทั้งชนิดทองเหลือง
  และชนิดอลูมิเนียมสวมเร็ว สามารถปรับแรงดันน้ำได้สูง 150 PSI
• หัวฉีดม่านน้ำ Hydro shield

รายละเอียดสินค้า

ระบบสปริงเกอร์ ข้อต่อ หัวฉีด, จำหน่ายเครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ถังดับเพลิง, ฝึกซ้อมดับเพลิง,

นิปปอน เคมิคอล บจก.

        ระบบสปริงเกอร์ ข้อต่อ หัวฉีด เป็นอุปกรณ์สำหรับหัวฉีดดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดม่านน้ำ เป็นต้น การใช้น้ำดับเพลิง น้ำเป็นสารดับเพลิงที่ใช้มานานมาก แต่ที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็คือ ปริมาณการใช้น้ำต้องสัมพันธ์กับไฟ ไฟมากน้ำมาก ไฟน้อยน้ำน้อย แต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือทรัพย์สินของประชาชนอาจต้องได้รับความเสียหาย แต่ก็หลีกเลี่ยงได้ยาก ดับเพลิงยุคใหม่จึงต้องคิดวิธีที่จะทำอย่างไรใช้น้ำน้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูงสุด ดูเพิ่มเติม...คลิก

การปรับหัวฉีดเพื่อดับไฟ

ขนาดของฝอยน้ำที่เราฉีดออกไปจากปลายหัวฉีดนั้นมีผลต่อการควบคุมไฟโดยตรง ซึ่งก็แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1.ฝอยน้ำขนาดเล็ก small droplets ประโยชน์ของการปรับหัวฉีดแบบฝอยขนาดเล็ก คือใช้ในการควบคุมไฟบริเวณกว้าง ใช้ปิดกั้นเพื่อป้องกันไฟและความร้อนเมื่อเข้าใกล้ ใช้ทดสอบอุณภูมิของไฟ

2.ฝอยน้ำขนาดใหญ่ หรือลำตรง Large droplets ใช้เพื่อการสกัดกั้นไฟและเมื่อต้องการฉีดดับระยะใกล้

การใช้น้ำเพื่อการดับเพลิง

1.ฉีดโดยตรง Direct จุดประสงค์เพื่อใช้น้ำฉีดเข้าไปยังฐานของต้นเพลิงให้ไฟนั้นดับลงด้วยความรวดเร็ว การปรับหัวฉีดก็เพื่อให้เหมาะสมและพอเพียงกับพื้นที่ ระยะทางในการฉีดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและแรงดันของน้ำที่มาจากรถดับเพลิง ผลกระทบ อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเนื่องจากแรงดันน้ำสูง นำพาเอาอากาศจากภายนอกเข้าไปยังตัวอาคารหรือจุดต้นเพลิงทำให้ไฟนั้นลุกลามถ้าหากการปฏิบัติไม่ถูกต้อง และเพิ่มอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเอง เพราะอาจเป็นการเติมเชื้อให้ไฟ

2.ฉีดโดยอ้อม Indirect เป็นการฉีดฝอยน้ำในห้องที่เกิดเพลิงไหม้ปิดคลุมกองไฟ การปรับหัวฉีดโดยปรับกึ่งฝอยส่ายหัวฉีดไปมาโดยรอบ เพื่อสร้างไอน้ำจากพื้นผิวที่มีความร้อนให้มากที่สุด จุดประสงค์ก็เพื่อให้ไอของเชื้อเพลิงเย็นตัวลง หรือไม้ได้ส่วนผสมที่เหมาะกับอากาศ ทำให้เปลวไฟหมดไปและอุณภูมิก็ลดลงด้วย ระยะของการฉีดก็ตามความเหมาะสมของขนาดเพลิงที่ลุกไหม้ แต่ก็มีข้อเสียคือชั้นของความร้อนในห้องที่เกิดเหตุนั้นจะกดต่ำลงทำให้การมองเห็นลดลง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาจได้รับอันตรายจากไอน้ำ

3.การฉีดแบบฝอยละเอียด Gas cooling เพื่อลดอุณภูมิของไอเชื้อเพลิงให้เย็นตัวลง  

 

 

ระบบสปริงเกอร์ ข้อต่อ หัวฉีด

 

 

หัวฉีดดับเพลิงชนิดต่างๆ

• หัวฉีดน้ำดับเพลิง ( Protex ) แบบปรับอัตราการไหลของน้ำได้มีทั้งชนิดปรับเป็นฝอยและลำตรงได้

• หัวฉีดโฟมสำหรับใช้ดับเพลิงจำพวกของเหลวติดไฟ ทั้งชนิดที่ใช้ร่วมกับชุดตัวผสมน้ำยาโฟม Inductor และชนิดที่มีสายชักโฟมในตัว Self Inductor สามารถใช้ได้กับน้ำยาดับเพลิงโฟมทุกชนิด

• หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบสวมเร็ว สำหรับใช้สวมต่อกับสายดับเพลิงมีทั้งชนิดทองเหลือง และชนิดอลูมิเนียมสวมเร็ว สามารถปรับแรงดันน้ำได้สูง 150 PSI

• หัวฉีดม่านน้ำ Hydro shield

บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด จำหน่ายเครื่องดับเพลิงครบวงจร อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ จำหน่ายเครื่องดับเพลิงยี่ห้อ YAMATO SHOKAKI และนำเข้าสารเคมีจาก HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD. จากญี่ปุ่น อีกทั้งยังให้บริการควบคุมเกี่บวกับการจัดอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ ซ้อมแผนฉุกเฉิน ให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งได้รับความวางใจในความเป็นมืออาชีพมาอย่างยาวนาน บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 โดยทำธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท โดยนำเข้าสินค้าเครื่องดับเพลิงจาก YAMATO SHOKAKI CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น นำเข้าสารเคมีดับเพลิงจาก HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD. จากประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยา ดับเพลิงโฟม 3M AFFF, AFFF/ATC 3%6%, AFFF/ATC 3X3% บริษัทฯ ได้เติบโตควบคู่กับการปรับปรุง พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายฐานรองรับการติดตั้งระบบ – การนำเข้าสินค้าในนาม "บริษัทไฟร์เวิล์ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด"และ "บริษัท ไฟร์เฟล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด" เมื่อปี พ.ศ.2526โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐาน

        จนเมื่อปี พ.ศ.2531ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง มอก.332-2531 ปัจจุบันเป็น มอก.332 –2537 ในระดับความสามารถการดับเพลิง (FIRE RATING) สูง และ ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ในปี พ.ศ.2547 ISO 9001:2008 ในปี พ.ศ.2552 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. ISO 14001:2004 ในปี พ.ศ.2553

        ปัจจุบันเรามีทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เพื่อรองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯได้ให้บริการในด้านธุรกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ครบวงจร ดังนี้

1. ประเภทเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว PORTABLE FIRE EXTINGUISHER พร้อมให้บริการบรรจุเคมีดับเพลิงทุกชนิด

2. ประเภทเครื่องดับเพลิงระบบอัตโนมัติ

3. ประเภทสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4. ประเภทสายดับเพลิง/อุปกรณ์

5. อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทหัวฉีด/ข้อต่อต่างๆ

6. ระบบเครื่องปั้มน้ำดับเพลิง

7. จำหน่ายน้ำยาดับเพลิงโฟม มาตรฐาน UL

8. ให้บริการตรวจเช็คระบบต่างๆ

9. ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ทุกกิจกรรมบริษัทได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ IS0 9001:2008 และ มอก. ISO 14001:2004

 

สนใจติดต่อ

นิปปอน เคมิคอล บจก.

1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

nippon.thailandpocketpages.com

nippon.co.th

เบอร์โทรศัพท์ 02-255-5610-9, 02-652-7831-8

เบอร์โทรสาร 02-254-3671, 02-652-7839

E-mail marketing@nippon.co.th

 

information