ตู้เก็บสายดับเพลิง

แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด ( Fire hose Rack)

ตู้เก็บสายดับเพลิงแบบ Hose Reel

รายละเอียดสินค้า
ตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด ( Fire hose Rack)
• ขนาด 80 x 30 x 110
• ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก พับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง มีกุญแจล็อคบานตู้กับตัวตู้
• ด้านหน้าเป็นกระจก มีทั้งกระจกแบบเซฟตี้ และกระจกธรรมดา
  ตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด ( Fire hose Rack)
ตู้เก็บสายดับเพลิงแบบ Hose Reel
• ขนาด 90 x 40 x 110
• ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก พับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง มีกุญแจล็อคบานตู้กับตัวตู้
• ด้านหน้าเป็นกระจก มีทั้งกระจกแบบเซฟตี้ และกระจกธรรมดา
  ตู้เก็บสายดับเพลิงแบบ Hose Reel
information