ระบบโฟมดับเพลิง ELINEX AR AFFF 3%

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ELINEX AR AFFF 3%

รายละเอียดสินค้า
ELINEX AR AFFF 3% 3% รุ่น EL ATC 3/3
(แอลลิเน็กซ์ เออาร์ เอทริปเปิลเอฟ 3/3 รุ่น อีแอล เอทีซี3/3)
• มีคุณสมบัติในการดับเพลิงจำพวกสารไฮโดรคาร์บอน และโพล่าโซลเว้นต์
• ได้มาตรฐาน UL
• เก็บไว้ได้นานมากกว่า 20 ปี
•ใช้ที่ความเข้มข้น 3% ใช้ดับทั้งน้ำมัน และสารตัวทำละลายทุกชนิด เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล์
• ตัวน้ำยาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)
• ข้อดี กรณีที่มีการเก็บสต็อคของเหลวติดไฟ หลายประเภท จำพวก น้ำมัน และสารตัวทำละลาย          และมีอุปกรณ์ฉีดน้ำยาโฟม ออกแบบไว้ที่ 3% สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
  ELINEX AR AFFF 3% 3% รุ่น EL ATC 3/3
ELINEX AR AFFF 3% 6% รุ่น EL 606SG
มีคุณสมบัติในการดับเพลิงจำพวกสาร Hydrocarbon & Polar solvents ได้มาตรฐาน UL และเก็บไว้ได้นานมากกว่า 20 ปี
• การใช้งาน - ใช้ที่ความเข้มข้น 3% สำหรับน้ำมัน
• ใช้ที่ความเข้มข้น 6% สำหรับดับเพลิงจำพวกสารตัวทำ ละลาย เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล์
• ตัวน้ำยาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)
  ELINEX AR AFFF 3% 6% รุ่น EL 606SG
ELINEX AFFF 3% รุ่น EL 303SG
มีคุณสมบัติ ในการดับเพลิงจำพวก สาร Hydrocarbon (น้ำมัน) ได้มาตรฐาน UL สามารถเก็บได้นานมากกว่า 20 ปี
• การใช้งาน ใช้ที่ความเข้มข้น 3% + น้ำ 97% สำหรับดับเพลิงจำพวกน้ำมัน
• ตัวน้ำยาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)
  ELINEX AFFF 3% รุ่น EL 303SG
information