หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ

รายละเอียดสินค้า
หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ
• ได้ตามคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วยหนีไฟ    
   จากอาคารที่ประกอบกิจการ
• ทนความร้อนได้ 800 องศาแซลเซียส กรองควันและก๊าซพิษได้ 15 นาที ได้ตามมาตรฐาน EN 403
  หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ
information