ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง

แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง
• ขนาด 40 x 20 x 70 ( เก็บเครื่อง 1 เครื่อง )
• ขนาด 60 x 20 x 70 ( เก็บเครื่อง 2 เครื่อง )
• ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก พับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง มีกุญแจล็อคบานตู้กับตัวตู้
• ด้านหน้าเป็นกระจก มีทั้งกระจกแบบเซฟตี้ และกระจกธรรมดา

รายละเอียดสินค้า

ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง
• ขนาด 40 x 20 x 70 ( เก็บเครื่อง 1 เครื่อง )
• ขนาด 60 x 20 x 70 ( เก็บเครื่อง 2 เครื่อง )
• ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก พับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง มีกุญแจล็อคบานตู้กับตัวตู้
• ด้านหน้าเป็นกระจก มีทั้งกระจกแบบเซฟตี้ และกระจกธรรมดา

information