บริการด้านการฝึกอบรม

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

บริการด้านการฝึกอบรม

รายละเอียดสินค้า

บริการด้านการฝึกอบรม
• ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น 40 %
• ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต เลขที่ F 480603
• ให้บริการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ ใบอนุญาตกรมธุรกิจพลังงาน ที่ พน 0408 / 4834

information