บริการตรวจเช็คระบบต่างๆ

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

บริการตรวจเช็คระบบต่างๆ

รายละเอียดสินค้า

บริการตรวจเช็คระบบต่างๆ
• ตรวจเช็คระบบไฟอลามทุกประเภท
• ตรวจเช็คระบบ FIRE SUPPRESSION SYSTEM , CO-2 SYSTEM , FM – 200 , INERGEN , BOC FS 125
• ตรวจเช็คระบบ FIRE PUMP
• ตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงทุก 1 ~ 3 เดือน/ครั้ง
• บริการบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดต่างๆ พร้อมทำ HYDROSTATIC TEST เครื่องดับเพลิง

 

บริการตรวจเช็คสายดับเพลิง ทำ HYDROSTATIC TEST

information